Doradca podatkowy
Doradca podatkowy

Odliczenie wydatków na wynajem mieszkania możliwe dla potrzeb prowadzonej działalności.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o charakterze usługowym, polegającą na specjalistycznym projektowaniu odzieży. Siedzibą firmy przedsiębiorcy jest miejscowość X, w której jest on zameldowany i na stałe przebywa. Nawiązał jednak stałą współpracę z firmą z miejscowości Y, oddalonej o ok. 500 km. Umowa zobowiązuje go do świadczenia usług w siedzibie kontrahenta.

"Ważny interes podatnika", "interes publiczny" – przesłanki umorzenia zaległości podatkowych.

Ustawodawca w sposób ogólny sformułował treść przepisu stanowiącego o przesłankach będących podstawą do umorzenia podatku. Mowa tu o pojęciach nieostrych - "ważny interes podatnika", "interes publiczny".  Artykuł 67 a O.p.

Nowe rozwiązania przeciwko oszustwom podatkowym

W świetle obowiązujących regulacji faktura stanowiąca podstawę uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego winna odzwierciedlać zdarzenie gospodarcze dokonane między podmiotami wymienionymi na fakturze, której przedmiotem jest towar bądź usługa opisana w tym dokumencie. Między rzeczywistą sprzedażą a jej opisem musi istnieć pełna zgodność pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym.

Fiskus nie musi wiedzieć o przelewie od żony na wspólne konto

Współmałżonek nie musi powiadamiać fiskusa o tym, że jego żona, z którą jest we wspólności majątkowej przelała kwotę pieniężną na ich wspólne konto bankowe. Przyjrzyjmy się sytuacji, w której żona otrzymała darowiznę pieniężną od swojej matki. Całą kwotę chciała przeznaczyć na wspólny małżeński cel jakim jest zakup mieszkania własnościowego.

Doradca podatkowy

Kontakt

 

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Maciej Mazański

Doradca Podatkowy Wpis Nr 11147

Radca Prawny WA-11180

ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26

00-545 Warszawa

tel/fax 22 622 11 68 

tel. kom. 606 832 132

kancelariamm@op.pl

 

2010 © Maciej Mazański Tworzenie stron internetowych www.exesmedia.pl