Fiskus nie musi wiedzieć o przelewie od żony na wspólne konto

Współmałżonek nie musi powiadamiać fiskusa o tym, że jego żona, z którą jest we wspólności majątkowej przelała kwotę pieniężną na ich wspólne konto bankowe. Przyjrzyjmy się sytuacji, w której żona otrzymała darowiznę pieniężną od swojej matki. Całą kwotę chciała przeznaczyć na wspólny małżeński cel jakim jest zakup mieszkania własnościowego.

W ciągu 6 miesięcy zgłosiła sprawę do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Tym sposobem skorzystała ze zwolnienia z podatku, które przysługuje osobom otrzymującym darowizny od najbliższej rodziny. Następnie kobieta przelała pieniądze na wspólne konto bankowe.

W związku z zasileniem konta wspólnego małżonków, mężczyzna nie poniósł żadnych konsekwencji.

Zdaniem męża opisany wyżej stan faktyczny nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn i nie jest zmuszony do złożenia druku SD-Z2.

Współmałżonek stwierdził, że jego żona nie dokonała darowizny środków pieniężnych na jego rzecz. Te środki nie są przez niego traktowane jako majątek osobisty.

Fiskus zgodził się ze stanowiskiem mężczyzny w tej sprawie. Organ uznał, że dla małżonka z tego tytułu nie powstały obowiązki podatkowe, a informowanie urzędu skarbowego o całej sytuacji nie jest w tym przypadku konieczne.

Wpływ środków pieniężnych nie nastąpił w wykonaniu umowy darowizny zawartej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a sam przelew był wyłącznie techniczny.

Opracowała: Marta Kędzierska