PODATKI - KSIĘGOWOŚĆ - PRAWO

Kancelaria doradztwa podatkowego Warszawa

Prowadzę kancelarię doradztwa podatkowego w Warszawie, która obsługuje osoby fizyczne oraz firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Realizuję szeroki zakres usług, który związany jest z czynnościami okresowymi (roczne czy kwartalne rozliczenia), jak również długofalowymi (interpretacje zapisów, audyty). Mam wieloletnie doświadczenie w zawodzie, dzięki czemu służę także poradami prawnymi, które często nierozerwalnie wiążą się z kwestiami podatków.

Kancelaria podatkowa to miejsce, w którym skupiam się na pomocy klientom oraz udzielaniu im wsparcia nawet w najtrudniejszych i zawiłych kwestiach. Współpracę zawsze opieram na wzajemnym zaufaniu oraz szacunku, popartych bogatą wiedzą – stale aktualizowaną i podnoszoną podczas seminariów.

Kontrola podatkowa Warszawa

Podatki - rodzaje usług:


 

 • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych
 • sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych
 • audyt podatkowy
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania podatkowego i administracyjnego
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi
 • reprezentowanie klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych
 • doradztwo podatkowe związane z połączeniami i przekształceniami podmiotów gospodarczych
 • uczestnictwo w czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe
 • doradztwo podatkowe w zakresie planowanych przedsięwzięć gospodarczych
 • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych

 

Księgowość - rodzaje usług :


 

 • prowadzenie pełnej księgowości
 • podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • ewidencji i rozliczeń dla potrzeb podatku VAT
 • rozliczenia z ZUS
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • obsługa kadrowo – płacowa
Optymalizacja podatkowa Warszawa
Doradca podatkowy Warszawa

Prawo - rodzaje usług :


 

 • pomoc przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej
 • pomoc przy zakładaniu spółek handlowych
 • pomoc w związku z rejestracją podmiotów i zmianą danych w KRS
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc w zakresie szeroko rozumianej restrukturyzacji firm
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami, we wszystkich rodzajach spraw
 • współpraca z innymi adwokatami, radcami prawnymi oraz dordcami podatkowymi w zakresie zagadnień wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej i podatkowej
 • windykacja należności
   

Współpraca z kancelarią podatkową

Współpraca z kancelarią podatkową może przebiegać na wielu płaszczyznach. Klienci zgłaszają się do nas z rozmaitymi pytaniami, czy problemami. Porad udzielamy również online. Zakres naszych kompetencji obejmuje:

 • Udzielanie porad, wyjaśnień, interpretacje zapisów,
 • Sporządzanie dokumentów administracyjnych – odwołań, zażaleń, wyjaśnień,
 • Udzielanie porad w zakresie zakładania, przekształcania, łączenia firm (w aspekcie podatkowym),
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń,
 • Reprezentowanie interesów klienta przed sądami, urzędem skarbowym i innymi instytucjami.

W powyższych kwestiach możliwa jest współpraca z kancelarią doradztwa podatkowego z Warszawy. Gwarantuję dyskrecję, profesjonalne podejście i maksymalne zaangażowanie w powierzane sprawy.

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Maciej Mazański
Doradca Podatkowy Wpis Nr 11147, Radca Prawny WA-11180

ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26
00-545 Warszawa