FORMULARZE

NIP

NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

PIT

PIT-2     
PIT-2A         
PIT-2C         
PIT-2K         
PIT-3    
PIT-4R         
PIT6/6L         
PIT-8AR         
PIT-8C         
PIT-8S         
PIT-11         
PIT-12          
PIT-14          
PIT-16          
PIT-16A         
PIT-19A         
PIT-23         
PIT-28    
PIT-28/A    
PIT-28/B         
PIT-36    
PIT-36L
PIT-37    
PIT-38    
PIT-39    
PIT-40         
PIT-40A-11A          
PIT/B         
PIT/D    
PIT/M         
PIT/O    
PIT-R         
PIT/Z         
PIT/ZG     
IFT-1/IFT-1R         
IFT-3/IFT-3R         
IFT/A

CIT

CIT-6R
CIT-7
CIT-9R
CIT-10Z

VAT

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 222, poz. 1763/

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 222, poz. 1763/

VAT-7D - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dekalracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 222, poz. 1763/ug /Dz.U. Nr 222, poz. 1763/

VAT-8 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dekalracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 222, poz. 1763/

VAT-9M - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 222, poz. 1763/

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Maciej Mazański
Doradca Podatkowy Wpis Nr 11147, Radca Prawny WA-11180

ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26
00-545 Warszawa