Optymalizacja podatkowa
Warszawa

Opłaty związane z bieżącą działalnością firmy oraz podatki od uzyskiwanego dochodu to często ogromne obciążenie dla budżetu. Na szczęście, dzięki optymalizacji podatkowej, można wygenerować znaczne oszczędności, a przy tym mądrze zarządzać finansami przedsiębiorstwa.

Jako doradca i prawnik z wieloletnim doświadczeniem świadczę usługi, które są w pełni zgodne z zapisami prawa i legalne. Polegają wyłącznie na tym, że po poznaniu potrzeb klienta, charakteru działalności, wykonaniu audytu znajduję obszary, które mogą zostać ulepszone, tj. działać sprawniej, generować większe zyski. Optymalizacja podatkowa nie prowadzi do uniknięcia płacenia podatków! Jest wyłącznie formą wsparcia dla osób, które nie śledzą przepisów dynamicznie zmieniającego się prawa i – chcąc uniknąć kosztownych błędów – powierzają sprawy finansowe swojej firmy niezależnemu doradcy z zewnątrz.

 

Działania w ramach optymalizacji podatkowej w Warszawie


 

W zakresie czynności, które przyczyniają się do optymalizacji podatkowej leży m.in.:

  • tworzenie planów,
  • redukcja stanowisk,
  • dobieranie odpowiedniej formy opodatkowania adekwatnej do uzyskiwanych dochodów, ich wysokości oraz częstotliwości,
  • korzystanie z dostępnych ulg, odliczeń, restrukturyzacji,
  • działanie w ramach istniejących stref ekonomicznych,
  • zakładanie zagranicznych spółek holdingowych.

W Polsce jest wiele metod opodatkowania, które może wybrać Twoja firma. Optymalizacja podatkowa polega m.in. na szukaniu form pozwalających na korzystanie z ulg, odliczeń, amortyzacji w sposób legalny, niebudzący żadnych kontrowersji.

Optymalizacja podatkowa Warszawa

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Maciej Mazański
Doradca Podatkowy Wpis Nr 11147, Radca Prawny WA-11180

ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26
00-545 Warszawa