Najważniejsze zmiany w VAT od 2011 r.

Maciej Mazański, pon., 06/12/2010 - 16:20

Najważniejsze zmiany w podatku VAT wprowadza ustawa z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z ustawą budżetową i stanowi o nich art. 19. W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. będą obowiązywać nowe podwyższone stawki VAT:

  • podstawowa stawka 22% zostanie zastąpiona stawką 23%,
  • dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy (np. usługi hoteli, gazety, magazyny, czasopisma, pasza dla zwierząt) oraz dla dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków, dotychczasowa stawka 7% zostanie zastąpiona stawką 8%,
  • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku przysługująca rolnikowi ryczałtowemu została zmieniona z 6% na 7%,
  • stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych określona w art. 114 ust. 1 ustawy wzrasta z 3% do 4%,
  • do ustawy o VAT trafił również nowy załącznik o nr 10, w którym znajduje się wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, tym samym znika stawka 3%.

Obowiązujące w Polsce dotychczas dwie stawki VAT na żywność tj. 3% na żywność nieprzetworzoną i 7% na żywność przetworzoną, zostaną zastąpione od 1 stycznia 2011r. jedną stawką 5% na oba tego typu produkty.

W przypadku czynności wykonanych przed dniem zmiany stawki podatku (a zatem do 31 grudnia 2010r.), dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu (1 stycznia 2011r.), czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obwiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. Istotne problemy w związku ze zmianą stawek mogą rodzić tzw. usługi ciągłe, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (np. media). Z dniem 1 stycznia 2011r. będą one uznane za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność taką uznaje się za wykonaną:

  1. w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku (do 31 grudnia 2010r. poprzednia stawka);
  2. z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku (od 1 stycznia 2011r. nowa stawka).

W 2011r. istotne zmiany zachodzą też odnośnie prawa odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów (w tym tzw. aut z kratką) i paliwa do nich. Od 1 stycznia 2011r. do 1 stycznia 2013r. pełnym odliczeniem VAT będzie objęty zakup samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, jeżeli ze świadectwa homologacji producenta lub importera takiego auta będzie wynikać, że nie są to samochody osobowe. Nabywcy samochodów z kratką będą mogli odliczyć 60% kwoty VAT zawartej w fakturze, nie więcej niż 6 000 zł. Na okres dwóch lat zawieszono również możliwość odliczania VAT od paliwa kupowanego do napędu samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Z dniem 1 stycznia 2011r. dla celów podatku VAT będziemy stosować klasyfikację statystyczną PKWiU z 2008r., zamiast dotychczas stosowanej PKWiU z 1997r., na co podatnicy winni zwrócić szczególną uwagę.