Ulga meldunkowa - temat wiecznie żywy

Uchwałą z dnia 2 kwietnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął czy ulga meldunkowa PIT (obowiązująca w latach 2007-2008), ma zastosowanie również do gruntu, na którym budynek został postawiony. Zasady ulgi meldunkowej były uregulowane w art. 21 ust.1 pkt 126 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługiwała ona podatnikow sprzedającym dom lub mieszkanie nabyte w latach 2007 – 2008. Zgodnie z dotychaczasową praktyką urzędów i izb skarbowych było przyjęte, że nie ma ona zastosowania do gruntu, na którym znajduje się budynek. Taka interpretacja prowadziła do licznych sporów z podatnikami, które ostatecznie rozstrzyga wspomniana na początku uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2012 roku. NSA uznał, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., ulga meldunkowa obejmowała nie tylko przychody z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w budynku, ale także grunt, na którym budynek został posadowiony. 

Zaloguj się, by odpowiadać